ЕФР – Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020
  Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“
  „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“
  

Прогр. период 2014-2020

oprsr link

iara link

     link EK

Брой прегледи на съдържанието : 128687

Посетители онлайн

В момента има 13 посетителя в сайта

          Справка за усвояване на бюджета на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево". Включва брой и стойност на подадените проектни предложения, сключените договори, както и изплатената безвъзмездна финансова помощ (БФП по вид и общо) по тях за всяка мярка от Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" до момента на изготвяне на справката.