ЕФР – Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020
  Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“
  „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“
  

Прогр. период 2014-2020

oprsr link

iara link

     link EK

Брой прегледи на съдържанието : 128689

Посетители онлайн

В момента има 14 посетителя в сайта

       Справка за съотношението на проектите от общ и частен интерес, съгласно разпоредбите на чл. 45, ал. 4 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 г.