ЕФР – Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020
  Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“
  „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“
  

Прогр. период 2014-2020

oprsr link

iara link

     link EK

Брой прегледи на съдържанието : 128685

Посетители онлайн

В момента има 13 посетителя в сайта

      Списък на кандидатите, чиито проектни предложения са подадени в условията на ограничен бюджет, за които към момента няма осигурени средства, по реда на тяхното класиране от УС на МИРГ според получените точки в зависимост от приноса им към Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево".

      Процедурата за класиране на проектните предложения е посочена в Насоките за кандидатстване и изпълнание на проекти за всяка мярка от Стратегията на МИРГ.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Protokol US 10.11.2015.pdf)Протокол/10.11.2015 г. от заседание на УС на МИРГ[ ]180 Kb
Изтегляне на файла (Protokol US 31.08.2015.PDF)Протокол/31.08.15 г. от заседание на УС на МИРГ за класиране в ограничен бюджет[ ]2138 Kb
Изтегляне на файла (Spisak proekti za II klasirane - OBSHT - actualiziran kam 01.09.2015.pdf)Справка за чакащи финансиране проекти и налични свободни средства[към 01.09.2015 г.]382 Kb
Изтегляне на файла (Spisak proekti za II klasirane - OBSHT - actualiziran kam 05.03.2015.pdf)Справка за чакащи финансиране проекти и налични свободни средства[към 05.03.2015 г.]394 Kb
Изтегляне на файла (Spisak proekti za II klasirane - OBSHT - actualiziran kam 06.04.2015.pdf)Справка за чакащи финансиране проекти и налични свободни средства[към 06.04.2015 г.]387 Kb
Изтегляне на файла (Spisak proekti za II klasirane - OBSHT - actualiziran kam 10.11.2015.pdf)Справка за чакащи финансиране проекти и налични свободни средства[към 10.11.2015 г.]501 Kb
Изтегляне на файла (Spisak proekti za II klasirane - OBSHT - actualiziran kam 15.10.2015.pdf)Справка за чакащи финансиране проекти и налични свободни средства[към 15.10.2015 г.]500 Kb
Изтегляне на файла (Spisak proekti za II klasirane - OBSHT - actualiziran kam 16.03.2015.pdf)Справка за чакащи финансиране проекти и налични свободни средства[към 16.03.2015 г.]390 Kb
Изтегляне на файла (Spisak proekti za II klasirane - OBSHT - actualiziran kam 19.03.2015.pdf)Справка за чакащи финансиране проекти и налични свободни средства[Към 19.03.2015 г.]387 Kb
Изтегляне на файла (Spisak proekti za II klasirane - OBSHT - actualiziran kam 23.11.2015.pdf)Справка за чакащи финансиране проекти и налични свободни средства[към 23.11.2015 г.]497 Kb
Изтегляне на файла (Spisak proekti za II klasirane - OBSHT - actualiziran kam 25.11.2014.pdf)Справка за налични свободни средства [към 25.11.2014 г.]394 Kb
Изтегляне на файла (Spisak proekti za II klasirane - OBSHT - actualiziran kam 28.04.2015.pdf)Справка за чакащи финансиране проекти и налични свободни средства[към 28.04.2015 г.]404 Kb
Изтегляне на файла (Spisak proekti za II klasirane - OBSHT kam 25.09.2014.pdf)Списък на проектни предложения, подадени в условията на ограничен бюджет[към 25.09.2014 г.]399 Kb
Изтегляне на файла (ПРЕПИС_Протокол_т.4_16.03.15.pdf)Протокол/16.03.2015 г. от заседание на УС на МИРГ[Препис-извлечение]446 Kb
Изтегляне на файла (Разпределение на налични свободни средства, съгласно решение на УС от 31.08.2015)Разпределение на налични свободни средства[съгласно решение на УС от 31.08.2015 г.]391 Kb
Изтегляне на файла (Сканиран протокол на УС 08.04.2014.pdf)Протокол/08.04.14 г. от заседание на УС на МИРГ за класиране в ограничен бюджет[ ]628 Kb
Изтегляне на файла (Сканиран протокол на УС от 10.06.2014.pdf)Протокол/10.06.14 г. от заседание на УС на МИРГ за класиране в ограничен бюджет[ ]472 Kb