ЕФР – Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020
  Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“
  „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“
  

oprsr link

iara link

     link EK

Брой прегледи на съдържанието : 128672

Посетители онлайн

В момента има 8 посетителя в сайта

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 ПОКАНА

 МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, в качеството си на Бенефициент,  съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-08/27.06.2017  за изпълнение на проект BG14MFOP001-4.001-С01 „Изготвяне на стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, по процедура за БФП BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство, организира провеждането на еднодневни обучения на местни лидери, във връзка с разработване на Стратегия за местно развитие, по която да бъдат финансирани проекти в новия програмен период от Програмата за морско дело и рибарство  2014-2020 г., както следва:

 

Населено място

Дата

Начален

час

Място на провеждане

град Приморско

11.10.2017 г.

9:30

Читалище „Самообразование“

град Царево

12.10.2017 г.

9:30

Пристанище Царево

 

 

 

 

 

МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, отправя покана към всички заинтересовани страни да вземат участие в обучението на местни лидери.

За допълнителна информация:
Димо Димов – Координатор по проекта
GSM:0889 305 503
www.flag-pst.org, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

27/09/2017