ЕФР – Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020
  Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“
  „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“
  

oprsr link

iara link

     link EK

Брой прегледи на съдържанието : 154745

Посетители онлайн

В момента има 4 посетителя в сайта

До Членовете  на ОС на

МИРГ Приморско-Созопол-Царево

 ПОКАНА

На основание чл. 44 от Устава на Сдружение „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол - Царево“, по инициатива на УС, на 07 ноември 2017 година, от 14.00 часа в гр. Приморско в сградата на Община Приморско в Заседателна зала на Общински съвет, ще се проведе Общо събрание  при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на СВОМР.

2. Избор на нови членове на УС.       

3. Промяна на Устава.

Присъствието Ви е задължително!

При невъзможност да присъствате, може да упълномощите друг член на Сдружението. Съгласно чл. 46, ал. 3, всеки член на Сдружението, може да представлява не повече от един неприсъстващ член, на основание писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

гр.Приморско                                            Председател на УС:

29.09.2017 г.                                                                           / Катя Стоянова/