ЕФР – Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020
  Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“
  „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“
  

Прогр. период 2014-2020

oprsr link

iara link

     link EK

Брой прегледи на съдържанието : 128671

Посетители онлайн

В момента има 7 посетителя в сайта

Предстои отваряне на първите мерки от Стратегията за развитие на МИРГ “Приморско – Созопол - Царево” 2011 – 2013 г.
МИРГ “Приморско – Созопол - Царево”, ще стартира изпълнението на Стратегията за развитие на МИРГ “Приморско – Созопол - Царево” 2011 – 2013, с отваряне на Мярка 2.2. „Развитие на туристически атракции“ и Мярка 3.1. „Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма“. Целта на Екипа е в най-скоро време да бъдат отворени и останалите мерки за подпомагане на бенефициенти по Стратегията. Предстои публикуване на повече информация.