ЕФР – Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020
  Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“
  „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“
  

Прогр. период 2014-2020

oprsr link

iara link

     link EK

Брой прегледи на съдържанието : 154751

Посетители онлайн

В момента има 6 посетителя в сайта

Проект за закупуване на специализирано транспортно средство за превоз на аквакултури

Договор за предоставяне на БФП № 412 / 29.09.2014 г. по мярка 2.1 „Въвеждане на HACCP система, Добри произв. практики, системи за к-л на качеството, безопасните усл. на труд, оп. на ок. среда и водите и др“ от Стратегията на МИРГ:

Бенефициент – „ШАТО“ ЕООД;

Уникален номер на проекта (УНП) – BG - PST 201421/033;

Продължение...

Проект за изграждане на северен подход към морски плаж „Северен централен” в гр. Приморско

Договор за предоставяне на БФП № 379/29.07.2014 г. по мярка 2.2 „Развитие на туристически атракции“

Бенефициент - Община Приморско;

Уникален номер на проекта (УНП) – BG-PST 201322/029;

Продължение...

Проект за ремонт на пристанищен мостик в град Ахтопол

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 244/18.10.2013 г. по мярка 2.3 „Изграждане, рехабилитация и благоустрояване на места за разтоварване с всички необходими съоръжения (за електронни услуги, ледогенератори, за снабдяване с вода, с горива и др.) за акостиращите риболовни съдове“ от Стратегията на МИРГ

Бенефициент: Община Царево;

Уникален номер на проекта (УНП): BG-PST201323/016;

Продължение...

Проект за реконструкция на пътя до лодкостоянката в с. Синеморец

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 321/20.05.2014 г. по мярка 3.1 „Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма“ от Стратегията на МИРГ

Бенефициент: Община Царево;

Уникален номер на проекта (УНП): BG-PST201331/026;

Продължение...

Проект за изграждане на пешеходна и велосипедна алея - южен бряг пристанищен залив гр. Царево

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 320/20.05.2014 г. по мярка 2.2 „Развитие на туристически атракции“ от Стратегията на МИРГ

Бенефициент: Община Царево;

Уникален номер на проекта (УНП): BG-PST201322/022;

Продължение...