На официална церемония днес кметът на Община Приморско д-р Димитър Германов даде старт на три проекта по мерки от Стратегията за развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) "Приморско - Созопол - Царево".

          С безвъзмездна финансова помощ по програмата местната власт предвижда до началото на летния сезон да изгради нов подход към Северния плаж на Приморско, нов водопровод и канализация в района около автогарата и детска площадка пред сградата на строящия се в момента отново по Стратегията на МИРГ музей.


         Проект „Северен подход към морски плаж „Северен централен"  се изпълнява по Мярка 2.2 "Развитие на туристически атракции" от Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" за периода 2011 - 2013 г., съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 379/29.07.2014 г. и предвижда изграждане на зони за отдих, зони за преминаване, паркоустрояване и благоустройство на обекта. Дейностите включват още доставка и монтаж на материали и съоръжения. Бенефициент е община Приморско.


          Проектът за изграждане на водопровод и канализация в района около автогарата в Приморско има за цел да подобри достъпа до ВиК услуги в тази част на града и се изпълнява по Мярка 3.1 "Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма" от Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" за периода 2011 - 2013 г., съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 368/04.07.2014 г. Наименование на проекта - "Улична канализация и водопровод от о.т. 111 през о.т. 112 до о.т. 115 и о.т. 114 по плана на гр. Приморско", бенефициент - община Приморско.


          Последният от новоизграждащите се проекти се изпълнява отново по мярка 3.1 "Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма" от Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" за периода 2011 - 2013 г., съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 369/07.07.2014 г. и предвижда да се изгради модерна, отговаряща на всички изисквания детска площадка. Съоръжението ще се строи в пространството срещу бъдещия общински музей на Приморско, който също се реализира по Стратегията на МИРГ. Наименование на проекта - "Изграждане на детска площадка в УПИ I, кв. 8 по плана на гр. Приморско", бенефициент - община Приморско.


 

 


 

  alt

Проектите се финансират от Европейския фонд за рибарство и Република България

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013

Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“

Местна инициативна рибарска група „Приморско – Созопол – Царево“

Инвестиране в устойчиво рибарство