В началото на месеца община Царево официално стартира строителството на пътя до лодкостоянката в с. Синеморец и алеята между стария и новия град в Царево. Двата проекта се изпълняват по мерки от Стратегията за развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Приморско – Созопол - Царево за периода 2011 - 2013 г., изцяло с финансиране, предоставено от Европейския фонд за рибарство и Бюджета на Република България, по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" за периода 2007 - 2013 г.

        Проект "Път до лодкостоянка с. Синеморец" е по мярка 3.1 "Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма" от Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево", съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 321/20.05.2014 г. и предвижда да се извърши реконструкция на улица "Преображение" в с. Синеморец, която представлява и единствен път до лодкостоянката в населеното място. Сред основните дейности по проекта са изграждане на улична и тротоарна настилки, улично осветление и др.

        С реализацията на проекта се очаква да се подобри крайбрежната инфраструктура в района, както и да се подобри безопасността и условията, при които рибарите достигат до пристана и извършват своята дейност. Основната цел на проекта е създаване на стабилна основа за устойчиво развитие и подобряване качеството на живот на рибарската общнoст в Синеморец.


  


         Проект "Пешеходна и велосипедна алея – южен бряг пристанищен залив гр. Царево” се изпълнява по мярка 2.2 "Развитие на туристически атракции" от Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско – Созопол - Царево", съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 320/20.05.2014 г. С безвъзмездна финансова помощ по този проект ще се извърши реконструкция на останалата част от крайбрежната алея в частта и от свързването на пешеходната част, започваща от асфалтов път между стария и новия град до първите къщи в кв. Василико (пред Българо-Германски център). Предвижда се изграждане на настилки, поставяне на пейки, кошчета за боклук и осветителни тела, изграждане на Ел. и ВиК инсталации.

        Предвидени са няколко различни по вид, предназначение и настроение зони. Има ситуирани такива за разходка, колоездене, почивка и развлечение, като се предлага красива гледка към морето, пристанището, църквата и кв. Василико.

Алеята е с дължина 500 метра и е разделена на две зони, посредством осветителни тела. Едната зона е предвидена за велосипедна алея с широчина 2 м. и ще бъде от асфалтова настилка. Втората зона е пешеходна алея с широчина 3.40 м. и е предвидена да се изпълни от щампован бетон. В частта си към морето по нея са поставени стоманобетонни елементи, покрити с дърво, за да могат да се използват за пейки. Пейките са без облегалки, за да могат посетителите да ги използват за сядане и в двете посоки. Предвидените 20 пейки са с дължина 3 м. и осигуряват прекрасен изглед към пристанищния залив. Допълнително ще бъдат монтирани информационни табели, съдържащи информация за рибите и аквакултурите, обитаващи южното черноморие (хабитат, разпространение, размножаване, сезон за риболов и т.н.).

        Подходите към алеята са предвидени съобразно изискванията за достъпна среда и позволяват безпрепятствено придвижване на хора с увреждания, възрастни граждани и родители с колички за малки деца.

        Целта на проекта е да се обособи атрактивно, модерно и обезопасено крайбрежно пространство, където да могат да се съчетават възможностите за отдих и забавление на жителите и гостите на града.


  


 

Проектите се финансират от Европейския фонд за рибарство и Република България

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013

Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“

Местна инициативна рибарска група „Приморско – Созопол – Царево“

Инвестиране в устойчиво рибарство