На 25 април 2015 г. по Българската национална телевизия в предаването "Бразди" бе излъчен репортаж посветен на изпълнението на Ос 4 от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" за периода 2007 - 2013 г. и в частност на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) "Приморско - Созопол - Царево".

Предаването можете да видите на следния линк:

http://bnt.bg/predavanyia/brazdi/za-samochuvstvieto-na-ba-lgarskiya-fermer-25-04-2015


headbrazdi  LOGO 


 

 Европейски фонд за рибарство

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013

Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“

 Местна инициативна рибарска група „Приморско – Созопол – Царево“ 

Инвестиране в устойчиво рибарство