ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ПОКАНА

МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, в качеството си на Бенефициент,  съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-08/27.06.2017  за изпълнение на проект BG14MFOP001-4.001-С01 „Изготвяне на стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, по процедура за БФП BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство, ще проведе обществено обсъждане на разработената стратегия за ВОМР, във връзка с разработване на Стратегия за местно развитие, по която да бъдат финансирани проекти в новия програмен период от Програмата за морско дело и рибарство  2014-2020 г., както следва:

 

Населено място

Дата

Начален

час

Място на провеждане

град Приморско

04.11.2017 г.

14.00

Община Приморско

град Созопол

05.11.2017 г.

14.00

Читалище „Отец Паисий“

град Царево

06.11.2017 г.

14.00

Читалище „Георги Кондолов“

 

 

 

 

 

 

 МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“  кани всички заинтересовани лица да вземат участие в общественото обсъждане на разработената стратегия и одобрението на стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“. 

 

За допълнителна информация:

Димо Димов – Координатор по проекта

GSM:0889 305 503

www.flag-pst.org , e-mail:  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.