Справка за усвояване на бюджета на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево". Включва брой и стойност на подадените проектни предложения, сключените договори, както и изплатената безвъзмездна финансова помощ (БФП по вид и общо) по тях за всяка мярка от Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" до момента на изготвяне на справката.