Справка за съотношението на проектите от общ и частен интерес, съгласно разпоредбите на чл. 45, ал. 4 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 г.