МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" Ви уведомява, че на 01.04.2014 г. в 16:00 часа се преустановява приема на Заявления за кандидатстване по следните мерки от Стратегията за развитие на “Местна инициативна рибарска група Приморско - Созопол - Царево” за периода 2011 – 2013 год.:

  • Мярка 1.1 Създаване на добавена стойност към продуктите на рибарството;
  • Мярка 2.1 Въвеждане на HACCP система, Добри производствени практики, системи за контрол на качеството, безопасните условия на труд, опазването на околната среда и водите и др.;
  • Мярка 2.3 Изграждане, рехабилитация и благоустрояване на места за разтоварване с всички необходими съоръжения (за електронни услуги, ледогенератори, за снабдяване с вода, с горива и др.) за акостиращите риболовни съдове;
  • Мярка 3.2 Създаване на допълнителна заетост извън сектор рибарство.

 


          Спирането на приема се извършва съгласно Заповед № 68 / 20.02.2014 г., издадена на основание протокол от неприсъствено заседание на Управителния съвет на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" от 20.02.2014 г.