П О К А Н А

От Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Приморско – Созопол – Царево за прием на Заявления за кандидатстване по мерки от Стратегията за развитие на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ за периода 2011 – 2013 г.

 

     Съгласно Протокол от заседание на УС на МИРГ проведено на 08.04.2014 г. и Заповед № 73/09.04.2014 г. на Управителя на МИРГ, се обявява покана за прием на Заявления за кандидатстване по всички мерки от Стратегията за развите на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ за периода 2011 – 2013 г.

Начало на приема – 10.04.2014 г., 8:30 ч.

Краен срок – 02.06.2014 г., 16:00 ч.

Изисквания за кандидатстване:

  • Насоките за кандидатстване за всяка мярка и образци на заявлението за кандидатстване и приложенията са публикувани и могат да бъдат изтеглени от сайта на сдружението - www.flag-pst.org;

  • Допълнително условие за одобрение на подадените заявления за кандидатстване е дейностите по проекта да могат да бъдат изпълнени най-късно до 30.09.2015 г.

  • МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ Ви уведомява, че подадените проектни предложения ще бъдат разгледани независимо, че бюджета на мерките ще бъде надхвърлен. При одобрение, Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще се сключи с допълнителна клауза, според практиката на Управляващия орган, съгласно която проектните предложения ще бъдат финансирани при осигуряване на средства по програмата.

     Заявленията за кандидатстване се подават лично или с нотариално заверено изрично пълномощно на адрес гр. Приморско, ул. „Ропотамо“, № 50, ет. 2,ст. 206.

     За допълнителна информация и разяснения, моля посетете нашия сайт или се свържете с екипа на МИРГ:

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Zapoved № 73 -09.04.2014.pdf)Заповед № 73 /09.04.2014 г.[ ]127 Kb